شتاب دهنده آواتک


آواتک، اولین شتاب دهنده ایران است و همچنان در این صنعت در حال پیشروی است. استارتاپهای خروجی‌ موفق آواتک نظیر تسکولو، ریحون، فرانش، بوتیک، نوار و چندین استارتاپ موفق دیگر که در مجموع موفق به خلق بیش از 300 شغل و جذب سرمایه چندین میلیارد تومانی شد‌ه‌اند و هزاران کاربر فعال دارند.
آواتک با شبکه قوی از مربیان و آموزش‌های موثر، استارتاپها را به سمت موفق هرچه سریع‌تر سوق می‌دهد.برنامه های شتاب دهنده آواتک

آواکمپ (رایگان)


8 هفته متمرکز
فضای کار رایگان با امکانات کامل
ارائه آموزش‌های کاربردی
ارائه جلسات با مربیان حرفه‌ای
تمرکز بر روی محصول

پیش ثبت نام

شتابدهی پیشرفته

دوره 6 - پاییز 96

4 ماه متمرکز
فضای کار رایگان با امکانات کامل
ارائه آموزش‌های کاربردی
ارائه جلسات با مربیان حرفه‌ای
25 میلیون تومان سرمایه‌گذاری اولیه

درخواست پذیرش

درخواست مشاوره (رایگان)


مشاوره حضوری برای آندسته از افراد می باشد که در زمینه استارتاپ و تجاری سازی ایده های خود نیاز به مشاوره دارند.

درخواست مشاوره