شتاب دهنده آواتک


آواتک، اولین شتاب دهنده ایران است و همچنان در این صنعت در حال پیشروی است. استارتاپهای خروجی‌ موفق آواتک نظیر تسکولو، ریحون، فرانش، بوتیک، نوار و چندین استارتاپ موفق دیگر که در مجموع موفق به خلق بیش از 300 شغل و جذب سرمایه چندین میلیارد تومانی شد‌ه‌اند و هزاران کاربر فعال دارند.
آواتک با شبکه قوی از مربیان و آموزش‌های موثر، استارتاپها را به سمت موفق هرچه سریع‌تر سوق می‌دهد.برنامه های شتاب دهنده آواتک

آواکمپ (رایگان)


8 هفته متمرکز
فضای کار رایگان با امکانات کامل
ارائه آموزش‌های کاربردی
ارائه جلسات با مربیان حرفه‌ای
تمرکز بر روی محصول

پیش ثبت نام

دوره شتابدهی پیشرفته


4 ماه متمرکز
فضای کار رایگان با امکانات کامل
ارائه آموزش‌های کاربردی
ارائه جلسات با مربیان حرفه‌ای
25 میلیون تومان سرمایه‌گذاری اولیه

پیش ثبت نام

درخواست مشاوره (رایگان)


به علت تقاضای زیاد وقت های مشاوره تا نیمه مرداد تکمیل شده است. برای درخواست مشاوره مجدداً مراجعه فرمایید.

فعلاً غیرفعال