استارتاپ خود را در برابر چشمان
سرمایه گذاران حرفه ای و شتابدهنده ها قرار دهید.

رو به رشدترین استارتاپ ها را پیدا کنید.

اطلاعات حساس و کاملتر صرفاً برای سرمایه گذاران و شتاب دهنده های ثبت شده قابل مشاهده است. ثبت نام شتابدهنده و سرمایه گذار

درخواست پیش نمایش

قرار داد اخلاقی نوپاهاب با استارتاپ ها

اطلاعاتی که از استارتاپ شما به صورت عمومی نمایش داده خواهد شد، شامل نام، لوگو، توضیح کوتاه استارتاپ شما، آدرس وبسایت/اپ و نام بنیانگذاران است.

اطلاعات بیشتر از استارتاپ شما صرفاً به سرمایه گذاران و شتابدهنده های تایید اعتبار شده و با اجازه شما نمایش داده خواهد شد و هدف آن جذب سرمایه گذاری برای استارتاپ شماست.

badge

جدیدترین استارتاپ ها

استارتاپ های بیشتر

برخی از شتابدهنده ها و سرمایه گذاران

برنامه های شتابدهی در حال حاضر

فینووا

ثبت درخواست

فضای کار اشتراکی

تیم‌های علاقه‌مند جهت ارسال درخواست خود برای استفاده از فضای کار اشتراکی و شتابدهنده فینووا لطفا اطلاعات خود را برای ما از این طریق ارسال نمایند.

درخواست پذیرش
کارایا

جذب سرمایه از کارایا

Seed Funding & Early Stage

با ثبت استارتاپ خود در اینجا می‌توانید برای جذب سرمایه از گروه سرمایه‌گاری کارایا اقدام نمایید.

درخواست جذب سرمایه
شتاب دهنده آواتک

شتابدهی پیشرفته

دوره 6 - پاییز 96

4 ماه متمرکز
فضای کار رایگان با امکانات کامل
ارائه آموزش‌های کاربردی
ارائه جلسات با مربیان حرفه‌ای
25 میلیون تومان سرمایه‌گذاری اولیه

درخواست پذیرش