وندا | Vanda
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
وندا، یک پلتفرم خدمات حقوقی آنلاین است. خدماتی شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی برای کسب و کار ها است.
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Legal Services SaaS
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
به تازگی وارد بازار شده
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

محمدحسین امیری مدیرعامل بنیانگذار

فرشاد حسن زاده مدیر محصول بنیانگذار

مهسا جنتی زاده مدیر فنی بنیانگذار

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.