یونش | unesh

یونش یک دستیار آموزشی آنلاین است، معلم ها، اساتید دانشگاه و موسسات آموزشی می‌توانند به راحتی فعالیت های کلاسی، ارتباط با دانشجو و ارسال و دریافت تمرینات را به صورت آنلاین مدیریت کنند.
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
e-commerce Education & eduTech
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
درج نشده
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

فرشاد حسن زاده Front end developer بنیانگذار

محمدحسین امیری Backend developer بنیانگذار

محمدحسین امیری Product manager بنیانگذار

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.