تیشینه | Tishineh

باهوش سفر کنید!
تیشینه همسفر باهوش شما...
آدرس :
درج نشده
حوزه فعالیت :‌
Tourism َAdvertisment Content Travel
تاریخ تاسیس :‌
1393
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2B2C
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

حسین حمزه پور business developer بنیانگذار

عباس بافکر بنیانگذار و مدیرفنی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.