نذرخوب

در نذر خوب، از توان نذری دهندگان در پروژه های اشتغال زایی، کارآفرینی، آموزش، بهداشت ودرمان و .... برای فرد یا گروهی از افراد استفاده میشود
حوزه فعالیت :‌
Non-Profit Tourism
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
فقط یک ایده
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
4 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

نسترن افشم تحقیق و توسعه بنیانگذار

محمد ابراهیم دهدشتی دیزاینر بنیانگذار

لیلی نبی زاده مدیر بنیانگذار

الهام رجالی پور توسعه استارتاپ و فنی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.