حمل

در این اپلیکیشن صاحب بار بار خود را ثبت کرده و رانندگانی که بار مناسب انها می باشد با نوتفیکیشن از بار مطلع شده و قیمت خود را ارائه می کنند و صاحب بار نیز از قیمتهای ارائه شده مطلع شده و راننده مورد نظر خود را انتخاب می کند.
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Public Transportation
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)
نوع :‌
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
قم - قم
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

علی جهانی فرد برنامه نویس و مارکتینگ بنیانگذار

حسام مصلح برنامه نویس بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.