آرت‌گالریز

مستند‌سازی و ساخت آرشیوی از آثار و نمایشگاه‌های هنری و ارا‌ئه خدمات به نهادها و افراد مرتبط در حوزه هنرهای تجسمی (گالری‌ها و نگارخانه‌ها، هنرمندان، کالکتورها)
حوزه فعالیت :‌
Media Art
تاریخ تاسیس :‌
1394
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

مهدی فرنگ بنیانگذار مدیر عامل، مدیر فنی

سارا کریمان بنیانگذار مدیر اجرایی

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

اطلاعات ویژه سرمایه گذاری

دانلود خلاصه مدیریتی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود بیزینس پلن :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود پیش بینی مالی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

وضعیت فعلی


در حال حاضر وضعیتی درج نشده.