پارک یاب

تشکیل شبکه اتصال تامین کنندگان جای پارک (اعم از عمومی و خصوصی) به درخواست کنندگان جای پارک .
آدرس :
درج نشده
حوزه فعالیت :‌
Logistics
تاریخ تاسیس :‌
1396
تعداد اعضا :
3 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

عطیه داودی مقدم بنیانگذار طراح و ایده پرداز

مسعود ابریشم چی بنیانگذار مدیر فنی

کیومرث خدادی بنیانگذار کارشناس ارشد توسعه

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

اطلاعات ویژه سرمایه گذاری

دانلود خلاصه مدیریتی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود بیزینس پلن :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود پیش بینی مالی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

وضعیت فعلی


در حال حاضر وضعیتی درج نشده.