خریدار

شما می توانید در این اپلیکیشن و ایده طبق فرآیند و مکانیزمی پیچیده بهترین گزینه موجود طبق خواسته و نیاز شما بدست آید در واقع دیگر شما زحمت گشتن و پیدا کردن خواسته مورد نظر خود را در اینترنت و آگهی ها نمی کشید
آدرس :
درج نشده
حوزه فعالیت :‌
Consultant Big Data Real State Classification
تاریخ تاسیس :‌
1396
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

محمد عسکری بنیانگذار مدیر

محمد مهدی احمدپور بنیانگذار معاون

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

اطلاعات ویژه سرمایه گذاری

دانلود خلاصه مدیریتی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود بیزینس پلن :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود پیش بینی مالی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

وضعیت فعلی


در حال حاضر وضعیتی درج نشده.