پردینو

پیاده سازی پرداخت های مالی به کمک موبایل
حوزه فعالیت :‌
Payment e-commerce Banking Fintech
تاریخ تاسیس :‌
1396
تعداد اعضا :
3 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

حسین سرای لو بنیانگذار مارکتینگ

سپهر رفتاری بنیانگذار توسعه دهنده نرم افزار و مدیریت محصول

یاسر بهرامی بنیانگذار مدیر پروژه و فنی

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

اطلاعات ویژه سرمایه گذاری

دانلود خلاصه مدیریتی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود بیزینس پلن :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود پیش بینی مالی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

وضعیت فعلی


در حال حاضر وضعیتی درج نشده.