امداتول

اگر ماشینتونو خواستین ببرید تعمیرگاه قبلش به ما سر بزنید.
آدرس :
درج نشده
حوزه فعالیت :‌
User Generated Content Classification Logistics
تاریخ تاسیس :‌
1396
تعداد اعضا :
3 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

امیرعلی سبزه پرور بنیانگذار COO و هم بنیانگذار

محمد جعفری بنیانگذار هم بنیانگذار و مارکتینگ

سید معین رضوی نبوی بنیانگذار هم بنیانگذار و استراتژیست

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

اطلاعات ویژه سرمایه گذاری

دانلود خلاصه مدیریتی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود بیزینس پلن :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود پیش بینی مالی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

وضعیت فعلی


در حال حاضر وضعیتی درج نشده.