سامانه آقا اجازه

قا اجازه بزرگترین شبکه آموزشی اساتید و آموزشگا های مورد اعتماد و هزاران جزوه با ارزش است، که باعث در دسترس قرار گرفتن یادگیری در دورترین نقطعه ایران می شود. خدمات کلاس آنلاین، معرفی استاد و آموزشگاه ها و شرکت ها نیازمند استاد.
حوزه فعالیت :‌
Education & eduTech
تاریخ تاسیس :‌
1394
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
C2C
تعداد اعضا :
5 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

عطیه طرازنده مدیر مالی و پشتیبان بنیانگذار

سعید قاسمی سهام دار و عضو تیم فنی بنیانگذار

بابک مهرنگ سهام دار و عضو تیم فنی بنیانگذار

محمد رضا آریان سهام دار و عضو تیم فنی بنیانگذار

سمانه قاسمی کارشناس ارشد آموزش بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.