سایت تخفیفی یوتاب

تصمیم گرفتم یه سایت تخفیفی درست کنم وبعدش تصمیم گرفتم در حوزه یه محصول خاص بیشتر قدم بر دارم
مثل سایت تخفیفی در مورد گل طبیعی و مصنوعی
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Social Media
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
C2C
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
تهران - شهريار
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

یوتاب بهرامی مدیریت بنیانگذار

بهار بهرامی همکاری در مراحل کار بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.