پرداختم

پرداخت آسان کرایه تاکسی با گوشی موبایل
حوزه فعالیت :‌
Payment Mobile Public Transportation
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
درج نشده
نوع :‌
درج نشده
تعداد اعضا :
1 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

هادی خانی backend developer بنیانگذار

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.