کیکار

کیکار قراراست تمامی سرویس های معمول و روزانه درخواستی شهروندان را مجتمع و ساماندهی کند. سرویس هایی مانند : تعمیرات ، لوله کشی ، اسباب کشی ، دکوراسیون ، تعمیرات ماشین و . . .
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Consultant User Generated Content Classification
تاریخ تاسیس :‌
1395
تعداد اعضا :
3 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

نوید نیک پی بنیانگذار مدیر عامل

همایون بنیانگذار فنی

امیر حسین بنیانگذار برنامه نویس

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

اطلاعات ویژه سرمایه گذاری

دانلود خلاصه مدیریتی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود بیزینس پلن :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.
دانلود پیش بینی مالی :
اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.

وضعیت فعلی


در حال حاضر وضعیتی درج نشده.