جاکتابی

جاکتابی، بستری برای خرید و فروش کتاب بدون واسطه
حوزه فعالیت :‌
Security
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
C2C
تعداد اعضا :
3 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

علی جعفری کافی آبادی موسس و مدیرعامل بنیانگذار

محمدرضا کیانی مدیر فنی بنیانگذار

محمد مهدی فلاحی مدیر فنی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.