گروه آموزشی عصب شناختی فروردین
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
با توجه به نیاز جامعه متخصصین علوم اعصاب در کشور، اقدام به راه اندازی یک گروه از متخصصین در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی در رشته های علوم اعصاب،علوم شناختی و روانشناسی کردیم.
حوزه فعالیت :‌
E-Health Education & eduTech
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

محمد حسین حمیدیا شهرضا مدیر اجرایی بنیانگذار

شروع گفتگو

فائزه دهقان طرزجانی مسئول کمیته علمی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.