تستا
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
استارتاپی برای کمک به فرآیند درمان افراد سالمند و تسهیل آن با یادآوری و ارائه داروها طبق برنامه ریزی و نسخه پزشک و مانیتور آن توسط اپلیکیشن، و ارایه گزارش آن به فرزندان سالمند و پزشک مربوطه.
حوزه فعالیت :‌
E-Health IoT Data Analysis
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
5 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

رضا متین وفا application designer,project management بنیانگذار

شروع گفتگو

فاطمه شکیبا Electronic designer بنیانگذار

شروع گفتگو

سارا سادات طبسی Electronic designer بنیانگذار

شروع گفتگو

سید بامداد هاشمی consultant doctor بنیانگذار

شروع گفتگو

فربد قطبی مدیر مارکتینگ بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.