صدگان سامانه هوشمند
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
تولید کننده نرم افزارهای مالی و مدیریتی از جمله حسابداری، مدیریت نقدینگی، مدیریت انبار، مدیریت فروش، تولید، پخش، CRM و...
حوزه فعالیت :‌
User Generated Content Mobile Management Tool Data Analysis
تاریخ تاسیس :‌
1394
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

وحید جعفر رمزی مدیر عامل بنیانگذار

شروع گفتگو

مجید عزیزی حریری رئیس هیات مدیره و مدیر محصول بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.