شیرین برگ سبز | Sweet green leaf

بستری برای توسعه زیرساختی و به روز کسب و کارهای آفلاین کرمانشاهی و برخط سازی کسب و کارها
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Security e-commerce E-Health New Technologies Online Store Mobile app Telecom Cloud
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
كرمانشاه - كرمانشاه
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

حامد اسدی مدیر عامل بنیانگذار

محمد طالبی مدیر فنی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.