سبکتو | Sabketo

سبکتو محصولی به نام میکروکتاب تولید می‌کند.میکروکتاب‌ها چکیده‌ای از کتاب‌های اصلی هستند که بر اساس قوانین خاصِ سبکتو چکیده شده به صورت نوشتاری و صوتی تولید می‌گردند و این امکان را در اختیارتان می‌گذارند تا در زمان کمتر دانش بیشتری دریافت نمایید.سبکتو می‌خواهد فرهنگ مطالعه را متحول کند.
آدرس :
اپلیکیشن ها :
حوزه فعالیت :‌
Media e-commerce Education & eduTech Content Mobile app
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شیوا جلوه هم‌بنیان‌گذار بنیانگذار

مرتضی هم‌بنیان‌گذار بنیانگذار

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.