نظربین | Nazarbin

نظربین، محتوای تولید شده از جمله متن و عکس را پیش از انتشار به صورت هوشمند و خودکار بررسی کرده و محتوای سالم را منتشر می‌کند. API نظربین به سادگی در تمام محیط‌های برنامه نویسی همچون Java، C، PHP، Go، ASP، Python، Ruby و غیره قابل استفاده است.
حوزه فعالیت :‌
User Generated Content Big Data New Technologies Machine Learning
تاریخ تاسیس :‌
1393
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
B2B2C
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

فروز فروتن مدیر روابط عمومی بنیانگذار

محمدرضا عفت پرور مدیر عامل بنیانگذار

علی صفار مدیر فنی بنیانگذار

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.