پرکاد | parkad
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
طراحی و ساخت سیستم هوشمند تصمیم یار (تئاتر تصمیم گیری) در زمینه مدیریت بحران آب کشور است که سعی داریم با استفاده از ساخت تئاتر تصمیم گیری decision theater و شناسایی عوامل تاثیر گذار بتوانیم آینده آب را پیش بینی کرده و در زمینه مدیریتی این حوزه کمک کننده باشیم.
آدرس :
درج نشده
حوزه فعالیت :‌
Big Data Artificial Intelligence Data Analysis
تاریخ تاسیس :‌
1394
مرحله :‌
کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

مهدخت میربیک مدیر فناوری بنیانگذار

شروع گفتگو

محمد مهدی علیرحیمی استراتژی بنیانگذار

شروع گفتگو

محمدحسن میربیک مدیر بازاریابی بنیانگذار

شروع گفتگو

هاتف رستمخانی فنی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.