کرسی (لایو) | korsi_live
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
برگزاری مناظره زنده، گفتگو ی زنده، پرسش و پاسخ زنده و پوشش خبری زنده با فرمت شبکه های اجتماعی
حوزه فعالیت :‌
Media Mobile Entertainment Social Media Mobile app
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

محمدرضا بهشتی سردبیر بنیانگذار

شروع گفتگو

محمدرضا اویسی مدیر روابط عمومی اعضا

شروع گفتگو

محسن نوری مدیر تولیدات هنری اعضا

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.