شتابدهنده Karanobin - Innovation Group

We are a group of global innovation experts and leading companies that believe in the impact of innovation on business success.

حوزه فعالیت و علاقه :
درج نشده
سال تاسیس :
درج نشده
استارتاپ های شتابدهی شده :
درج نشده
تعداد مربیان فعال :
درج نشده
محل استقرار :
درج نشده
میزان سهام مورد تقاضا :
درج نشده
میزان سرمایه اولیه :
درج نشده
شبکه های اجتماعی :‌

برنامه ها

در حال حاضر برنامه ی فعالی وجود ندارد.

برنامه ها


شتابدهنده Karanobin - Innovation Group بیش از یک برنامه برای پذیرش دارد. برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه های شتابدهنده Karanobin - Innovation Group بر روی مشاهده برنامه ها کلیک نید.


مشاهده برنامه ها