هنری | honari

هنری بزرگترین مرجع هنرمندان و هنردوستان در حوزه صنایع دستی میباشد.
آدرس :
اپلیکیشن ها :
حوزه فعالیت :‌
e-commerce
تاریخ تاسیس :‌
1393
مرحله :‌
درحال رشد سریع
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
۱۵ تا ۳۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

مریم فراهانی مدیر مارکتینگ و محتوایی بنیانگذار

امیر فتاح زاده مدیر عامل بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.