فرشمی مارکت | Frashmi Market

شناخت نیازهای کسب و کارهای آنلاین و ارایه منابه و خدمات به آنها در جهت تسریع و تسهیل راه‌اندازی کسب و کارهای مبتنی بر بستر وب
آدرس :
درج نشده
حوزه فعالیت :‌
Online Store
تاریخ تاسیس :‌
1394
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

داریوش اجابنیان مدیر فنی بنیانگذار

حکیمه فیوجی مسئول مارکتینگ بنیانگذار

حسین اصلانی مدیر فنی، مسئول مارکتینگ اعضا

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.