شتابدهنده فردوسی
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
شتابدهنده کسب و کار فردوسی با هدف بسترسازی جهت ساماندهی استارتاپها در حوزه مختلف، به خصوص حوزه فناوری­های آموزشی و نرم، و همچنین شبکه سازی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید، پایدار و متناسب با نیازهای استان خراسان رضوی ایجاد شده است. تمرکز ما بر پتانسیلها و ظرفیت های بخش خصوصی دانش محور و فناور، تربیت نیروی انسانی کار آفرین، شناسایی بازارهای گسترده تر (منطقه ای و ملی)، شناسایی شرکای استراتژیک و ایجاد شبکه ای از متخصصین و فعالین در اکوسیستم کارآفرینی شرق کشور می باشد.

حوزه فعالیت و علاقه :
درج نشده
سال تاسیس :
درج نشده
استارتاپ های شتابدهی شده :
درج نشده
تعداد مربیان فعال :
درج نشده
محل استقرار :
درج نشده
میزان سهام مورد تقاضا :
درج نشده
میزان سرمایه اولیه :
درج نشده
شبکه های اجتماعی :‌