کنترل فرزند | Farzand
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
مراقبت از کودکان شما در فضای مجازی و دنیای واقعی
مطالعات جدیدی در راستای استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی انجام شده که نشان بدهد میزان مصرف کودکان از شبکه های اجتماعی و نیز ردیابی کودکان در محدوده های خاص
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
User Generated Content Mobile Tourism other
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
3 نفر
محل استقرار :‌
خراسان رضوي - نيشابور
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شهاب سلامی مدیر پروژه بنیانگذار

بهروز فتح آبادی توسعه تجاری بنیانگذار

سروش اربابی برنامه نویس بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.