کنترل فرزند | Farzand
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
مراقبت از کودکان شما در فضای مجازی و دنیای واقعی
مطالعات جدیدی در راستای استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی انجام شده که نشان بدهد میزان مصرف کودکان از شبکه های اجتماعی و نیز ردیابی کودکان در محدوده های خاص
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
User Generated Content Mobile Tourism other
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
3 نفر
محل استقرار :‌
خراسان رضوي - نيشابور
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

شهاب سلامی مدیر پروژه بنیانگذار

شروع گفتگو

بهروز فتح آبادی توسعه تجاری بنیانگذار

شروع گفتگو

سروش اربابی برنامه نویس بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.