چه گوارا | Chegovara
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
سرویس اشتراک آنلاین آب معدنی
حوزه فعالیت :‌
e-commerce Logistics Retail Online Store
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

مریم برا َٓUX بنیانگذار

حامد جلیلیانی مدیر فنی اعضا

وحید شهبازی مدیر عملیاتی بنیانگذار

مجید صالحی مدیر عامل بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.