بولتن | bultan
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
بولتن یک سرویس پایش و آنالیز اخبار و شبکه های اجتماعی است که بر اساس نیاز هر برند گزارش های تحلیلی و آماری مختلفی تهیه میکند.
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Big Data New Technologies Classification Data Analysis Social Media Machine Learning ِData Science
تاریخ تاسیس :‌
1393
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

سجاد بهاروندی مدیر عامل بنیانگذار

شروع گفتگو

سارا بیاتی اجرایی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.