ایزی‌پز

حوزه فعالیت :‌
Food Tech e-commerce Content Delivery
تاریخ تاسیس :‌
درج نشده
مرحله :‌
درج نشده
نوع :‌
درج نشده
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
درج نشده
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

فرزاد حقیقت مدیر فنی (CTO) بنیانگذار

فرناز حقیقت عکاس و گرافیست اعضا

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.