شتابدهنده آواگیمز

آواگیمز

حوزه فعالیت و علاقه :
درج نشده
سال تاسیس :
درج نشده
استارتاپ های شتابدهی شده :
درج نشده
تعداد مربیان فعال :
درج نشده
محل استقرار :
درج نشده
میزان سهام مورد تقاضا :
درج نشده
میزان سرمایه اولیه :
درج نشده
شبکه های اجتماعی :‌

برنامه ها

در حال حاضر برنامه ی فعالی وجود ندارد.

برنامه ها


شتابدهنده آواگیمز بیش از یک برنامه برای پذیرش دارد. برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه های شتابدهنده آواگیمز بر روی مشاهده برنامه ها کلیک نید.


مشاهده برنامه ها