شتابدهنده آواگیمز

آواگیمز، جزو چند شتابدهنده تخصصی بازی های موبایلی و رایانه ای در تهران می باشد. آواگیمز ابتدا تیم های بازی ساز فعال و حرفه ای را شناسایی کرده و سپس با در اختیار گذاشتن تسهیلات متعددی از جمله منتورشیپ و کمک های سرمایه ای٬ آنها را به سطح بین الملل سوق می دهد.
آواگیمز با در اختیار داشتن شبکه بسیار قوی از مربیان و منتورها٬ تیم های بازی ساز را به سمت موفقیت هرچه سریع‌تر هدایت می کند.

حوزه فعالیت و علاقه :
بازی های موبایلی و رایانه ای
سال تاسیس :
۱۳۹۵
استارتاپ های شتابدهی شده :
۶
تعداد مربیان فعال :
۱۵
محل استقرار :
تهران٬ ایران
میزان سهام مورد تقاضا :
۰-۳۵
میزان سرمایه اولیه :
۰-۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
شبکه های اجتماعی :‌

تقاضای پذیرش

شتابدهی تیم های بازی سازی

شتابدهی تیم های بازی سازی (رایگان)


اواگیمز شتابدهنده ی تخصصی بازی است که با کمک شبکه مربیان با تجربه داخلی و خارجی از تیم های بازی ساز حمایت می کند.
درخواست پذیرش

مربیان

امیرحسین عرفانی

امیرحسین عرفانی

طه رسولی

طه رسولی

کارمندان

ژینوس ربانی

ژینوس ربانی

زینب زارعی

زینب زارعی