قهرمان و مربی | athletes&coach
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
امروزه ورزش یکی از موضوعات با اقبال رو به رشد در جامعه است. بسیاری شواهد موید این امر است.متاسفانه به علت سنتی ماندن فضای ورزش بسیاری افراد علی رغم میل نمی توانند به ورزش بپردازند. ما در تلاشیم تا با به وجود آوردن بستری مناسب این مشکل را حل کند.
حوزه فعالیت :‌
Mobile Big Data Entertainment New Technologies Artificial Intelligence Social Media Mobile app Sports
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
به تازگی وارد بازار شده
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

محمد هادی اسکندری یزدی مسئول تیم بنیانگذار

شروع گفتگو

محمد شهیدی مدیر فنی بنیانگذار

شروع گفتگو

علی رضا اشراقی مسئول اجرایی بنیانگذار

شروع گفتگو

مصطفی قدیمی کد نویس بنیانگذار

شروع گفتگو

مهدی کشاورز امیری سرمایه گذار بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.