استارتاپ خود را در برابر چشمان سرمایه‌گذاران قرار دهید

ارتباط موثر بین استارتاپها و سرمایه‌گذاران
لیست همه مراکزی که می‌توانید به آنها تقاضای پذیرش بدهید »

قرار داد اخلاقی نوپاهاب با استارتاپ ها

اطلاعاتی که از استارتاپ شما به صورت عمومی نمایش داده خواهد شد، شامل نام، لوگو، توضیح کوتاه استارتاپ شما، آدرس وبسایت/اپ و نام بنیانگذاران است.

اطلاعات بیشتر از استارتاپ شما صرفاً به سرمایه گذاران و شتابدهنده های تایید اعتبار شده و با اجازه شما نمایش داده خواهد شد و هدف آن جذب سرمایه گذاری برای استارتاپ شماست.

badge

درباره ما

نوپاهاب با هدف ایجاد ارتباط موثر و فرصت‌سازی در زمینه ارتباط میان استارتاپ‌ها با باقی اعضای زیست‌بوم نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شتابدهنده‌ها، فضاهای کار مشترک، انجل گروپ‌ها و افراد موثر است.

تمرکز نوپاهاب بر روی امکان جستجوی موثر و ساخت زیرساخت تعاملی با افراد و اعضای زیست‌بوم، مدیریت پروسه‌های بررسی، جذب و پذیرش برای صندوق‌ها و شتاب‌دهنده‌هاست.

نوپاهاب تحت نظارت "مرکز شتابدهی نوآوری" معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‌نماید.