صندوق جسورانه یکم آرمان آتی
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
حوزه ICT با تاکید بر سیستم­های تکنولوژی مالی

حوزه فعالیت و علاقه :
درج نشده
سال تاسیس :
درج نشده
تعداد پرتفولیو :
درج نشده
مرحله سرمایه گذاری :
درج نشده
محل استقرار :
درج نشده
سهم مورد نیاز :
درج نشده
رنج سرمایه گذاری :
درج نشده
شبکه های اجتماعی :‌