شتابدهنده طرفه نگار
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
خدمت اصلی TEC اعتبارسنجی ایده های نوآورانه، و ارائه خدمات کارآفرینانه به منظور ایجاد یک کسب و کار واقعیست. کمک به تدوین طرح کسب و کار مناسب و تشکیل تیم کاری و اجرای ایده ها تا مرحله ای که کسب و کار آماده ارائه به سرمایه گذار یا ورود به بازار باشد .
همچنین با در نظر گرفتن ماهیت ایده و کسب و کار و توانمندی های بنیانگذاران، خدماتی چون تأمین محل استقرار و امکانات مرتبط، مشاوره تخصصی، جذب نیرو و تأمین هزینه های جاری کسب و کار نوپا ، ارائه ایده ، امکان ارتباط با بازار و مشتریان هلدینگ طرفه نگار ، معرفی به سرمایه گذار و ... تا یک مرحله مشخص از دوره عمر کسب و کار ارائه می دهد.

حوزه فعالیت و علاقه :
درج نشده
سال تاسیس :
درج نشده
استارتاپ های شتابدهی شده :
درج نشده
تعداد مربیان فعال :
درج نشده
محل استقرار :
تهران
میزان سهام مورد تقاضا :
درج نشده
میزان سرمایه اولیه :
درج نشده
شبکه های اجتماعی :‌

پرتفولیو