مرکز رشد فناوری نخبگان


مرکز رشد فناوری نخبگان که در پارک فناوری پردیس واقع شده است، با ایجاد بستری مناسب جهت تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، ایجاد زمینه کارآفرینی و نوآوری، رونق اقتصاد منطقه، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تولید و توسعه محصولات پیشرفته قابل عرضه به بازار و ... به تیم‌ها و گروه‌های کاری متخصص و فعال صاحب ایده‌های برتر کمک می‌نماید.برنامه های مرکز رشد فناوری نخبگان


در حال حاضر فقط ثبت نام عمومی امکان پذیر است.