مرکز دامنه های رند و سایتهای رنکدار | sales top domains
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
طلا گستر با در اختیار قرار دادن هزاران دامنه رند و نامهای خاص و معنادار سایتها با کاربردهای مختلف، سبب گشته تا انتخاب و جستجوی افراد برای نام زیبا برای شغل و سایتشان و دامنه رنک دار آسان گردد و نزد مشتریانشان اعتبار یابند
حوزه فعالیت :‌
New Technologies َAdvertisment other Online Store Telecom
تاریخ تاسیس :‌
1394
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
دیگر
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

سید محمد حسینی مدیر کل بنیانگذار

شروع گفتگو

مائده غلامرضایی مسئول تبلیغات بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.