ست شید

  • تهران - تهران
  • سال شروع : 1395
  • تعداد اعضا : 3
فروشگاه آنلاینی هستیم که به منظور کاهش هزینه طراحی داخلی و افزایش کیفیت حاصل کار لوازم ضروری منزل را در قالب ست به فروش میرسانیم


اعضای تیم


صدف مرتضوی

بنیان گذار و مدیر عملیات

طراحی مدیریت افراد اجرای عملیات

کارشناسی معماری دانشگاه هنر تهران کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

طراح معمار در شرکت امارت خورشید 1390-1392 خبرنگار و نویسنده در مجله معماری و ساختمان 1393

محمد قلی نژاد

طراح وب

فنی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه خوارزمی مهندسی نرم افزار از دانشگاه تهران مرکز

طراح نرم افزار و مدیر پایگاه داده در بهینه سازان فرکیش 91 تا 95 مسئول فنی و وبسایت شبکه نام آوران 89 تا 91 مدیر وبسایت نگاه نو 87 تا 88

هدا زارعی

مدیریت محصول

توسعه استارتاپ مارکتینگ مدیریت محصول فروش

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران کارشناسی معماری از دانشگاه کاشان

حضور در دفتر طراحی ژیوار نقش به عنوان آرشیتکت از سال 1390-1391 حضور در دفتر طراحی مشاور و همکاران به عنوان آرشیتکت از سال 1391- 1395

جستجو