صدانویس

  • تهران - تهران
  • سال شروع : 1396
  • تعداد اعضا : 1
در این اپلیکیشن فرد جمله ای رابا انتخاب زبان میگوید . آن جمله نوشته خواهد شد


اعضای تیم


رامین نجفی


توسعه استارتاپ طراحی مدیریت افراد استراتژی

کارشناسی نرم افزار

تولید نرم افزار- اپلیکیشن تحت پلتفرم های ویندوز ، اندروید، تلویزیونهای هوشمند

جستجو