بیلیونر

  • تهران - تهران
  • سال شروع : 1395
  • تعداد اعضا : 1
بیلیونر به کمک هوش مصنوعی، با اندازه گیری ریسکی که کاربرانش می توانند در بازار سرمایه تقبل کنند و همین طور با مشخص شدن برنامه های مالی و اهداف آتی کاربران، پرتفولیوی مناسبی از بازار سرمایه ایران را برای کاربر پیشنهاد می کند و آن را مدیریت می کند.


اعضای تیم


پویا چاقویی

مدیر توسعه هوش مصنوعی

توسعه استارتاپ فنی مدیریت محصول


جستجو