تله طب
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
پلتفرم ارائه خدمات پزشکی و پایش سلامت از راه دور در قالب وب سایت و موبایل اپلیکیشن که بر اساس اطلاعات اولیه بالینی کاربر، امکان پلن های مراقبتی، مشاوره و محتوای آموزشی و کاربردی سلامت به صورت اختصاصی ارائه خواهد شد
حوزه فعالیت :‌
Consultant E-Health Content M-Health Mobile app ِData Science
تاریخ تاسیس :‌
درج نشده
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
درج نشده
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

احسان نوری هم بنیان گذار و مدیر اجرایی بنیانگذار

شروع گفتگو

هدی دوست محمدی مدیر محتوا و طراحی فرایندها بنیانگذار

شروع گفتگو

شایان شفیعی مدیر فنی بنیانگذار

شروع گفتگو

محسن کارخانه کارشناس فنی و توسعه دهنده موبایل اعضا

شروع گفتگو

شهربانو آقایی کارشناس فنی و توسعه دهنده موبایل اعضا

شروع گفتگو

شهاب الدین ابهری مشاور فناوری اطلاعات سلامت و مسئول کنترل محصول و خدمات اعضا

شروع گفتگو

محمد حسین ربیعی مدیر توسعه کسب و کار اعضا

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.