کدلرنر

  • قزوين - قزوين
  • سال شروع : 1394
  • تعداد اعضا : 1
کدلرنر یک پلفترم آموزش تعاملی برنامه نویسی است که در این مقطع به کاربران فارسی زبان خود، امکان یادگیری مهارت های برنامه نویسی را به همراه تمرین های جذاب، محیط کدنویسی آنلاین، اجرای لحظه ای و اشتراک خروجی می دهد.


اعضای تیم


محمدحسین انصاری

مدیر فنی

مدیریت محصول


جستجو