آرزوم
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
ما انگیزه زندگی می دهیم،ما آرزو می سازیم.
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
E-Health Mobile Non-Profit Social Media
تاریخ تاسیس :‌
1394
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

محمد رضا بغدادی بنیانگذار بنیانگذار

شروع گفتگو

آزاده اسدی هم بنیانگذار بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.