لوکسا
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
شبکه اجتماعی مخصوص قشر مرفه جامعه
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Media Mobile Big Data other
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
تعداد اعضا :
6 نفر
محل استقرار :‌
آذربايجان شرقي - تبريز
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

رضا نصرتی هم‌بنیان گذار و مدیر پروژه بنیانگذار

شروع گفتگو

وحید نجفی هم‌بنیان گذار و مدیر فنی بنیانگذار

شروع گفتگو

سعید نجفی هم‌بنیان گذار و مدیر بخش طراحی بنیانگذار

شروع گفتگو

پیمان عزتی طراح و توسعه دهنده بنیانگذار

شروع گفتگو

مسعود توکلی طراح و توسعه دهنده بنیانگذار

شروع گفتگو

احسان حسام طراح و توسعه دهنده بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.