فروش مویرگی با رویکرد نوین و استراژیک
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
با این ایده میشه از منابع انشانی کمتری استفاده کرد
بهبود بخشید به سمت تجارت الکترونیک
حوزه فعالیت :‌
Consultant Art e-commerce
تاریخ تاسیس :‌
1393
مرحله :‌
درج نشده
نوع :‌
درج نشده
تعداد اعضا :
1 نفر
محل استقرار :‌
خراسان رضوي - مشهد
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

بهمن احمدی مهنه مدیر بازرگانی و مطالعاتی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.