تکچین
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
فروش میوه و صیفی آنلاین
حوزه فعالیت :‌
e-commerce
تاریخ تاسیس :‌
1394
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

حمید حسین نسب بنیانگذار و سهامدار بنیانگذار

شروع گفتگو

نیما آگاهی مطلق بنیانگذار و سهامدار بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.