شتابدهنده شریف


شتاب‌دهنده‌ی شریف، یک سازمان بدون انتفاع است که هدف آن شتاب‌دهی به استارتاپ‌های شریفی — تیم‌هایی که حداقل 50% بنیان‌گذاران آن از دانشجویان و یا فارغ‌التحصیلان شریف باشند — است.

شتاب‌دهنده‌ی شریف، یک سازمان بدون انتفاع است که هدف آن شتاب‌دهی به استارتاپ‌های شریفی — تیم‌هایی که حداقل 50% بنیان‌گذاران آن از دانشجویان و یا فارغ‌التحصیلان شریف باشند — است. شتاب‌دهنده‌ی شریف با تأمین نیازهای اولیه‌ی مالی (تا سقف معین)، خدمات مشاوره‌ای، کارگاه‎های آموزشی، فضای کاری و دسترسی به جامعه‌ی کارآفرینان خدمات خود را به استارتاپ‌ها ارائه می‌دهد. این سازمان در قبال ارائه‌ی این خدمات، هیچ توقع مالی و دریافت سهامی از استارتاپ‌ها ندارد. فرآیند شتاب‌دهی تیم‌ها بین 2 تا 6 ماه خواهد بود. مسیر ورود به شتاب‌دهنده از طریق ستاک است. اهداف و مأموریت‌ها: - حذف موانع موجود در راه‌اندازی استارتاپ، ازجمله کمبود منابع مالی و یا نداشتن دانش لازم - کم کردن ریسک دوران ابتدایی شروع کسب‌و‌کاربرنامه های شتابدهنده شریف


در حال حاضر فقط ثبت نام عمومی امکان پذیر است.